Přes naší přepravní službu lze přepravovat balíčky o maximálních rozměrech šířky 0,8 m, výšky 0,6 m, délky 2 m a maximální homotnosti do 25 kg. Pro indviduální přepravu balíku nad 25 kg nás kontaktujte. Lze přepravovat veškeré zboží, které nepodléhá zkáze a nelze přepravovat ceniny, drahé kovy, umělecké, starožitné předměty, směnky, kreditní karty, zbraně, drogy atd. Přesné maximální rozměry přepravovaného balíčku a seznam věcí vyloučených z přepravy je uveden v našich všeobecných obchodních podmínkách.