Při přebírání balíčku od kurýra si pečlivě zkontrolujte dodaný balíček. Pokud balíček jeví známky poškození, tak ho nepřebírejte a sepište s kurýrem zápis o škodě. V případě, že budete poškozený balíček přijímat rozhodně vše řádně zaznamenejte do protokolu o škodě. Protokol o škodě od kurýra si ponechejte a neprodleně nás kontaktuje na e-mailu info%z%poslu.to nebo na zákaznické lince 799 515 575. Pokud balíček převezmete bez výhrad a sepsání zápisu o škodě, následně kurýrovi potvrdíte převzetí podpisem, nemusí být reklamace uznána.